Kontakt

Biuro organizacyjne Konferencji GML w praktyce
Kon-Dor GIS Konsulting
ul. Grabiszyńska 241A
53-234 Wrocław


tel. +48 71 390 79 33
fax +48 71 707 14 60


e-mail: konferencjagml@kon-dor.pl
WWW: http://www.kon-dor.pl

Partnerzy
Patronat