Program

Warszawa, 12 kwietnia 2013 r. (piątek)

08:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:20 PANEL 1 : Wprowadzenie do GML
10:00 – 10:20 Otwarcie konferencji
10:20 Adam Iwaniak: Wstęp do GML w praktyce geodezyjnej Prezentacja
10:40 Zenon Parzyński: Znaczenie i rola języków formalnych UML, GML w harmonizacji danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Prezentacja
11:00 Waldemar Izdebski: Implementacja GML w praktyce Prezentacja
11:20 – 11:35 Przerwa kawowa
11:35 – 12:55 PANEL 2 : Implementacja standardu GML
11:35 Bartłomiej Bielawski: Implementacja standardu GML w oprogramowaniu firmy INTERGRAPH Prezentacja
11:55 Paweł Soczewski: Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Prezentacja
12:15 Witold Radzio: Praktyczne wykorzystanie UML, GML – model pojęciowy ewidencji gruntów i budynków Prezentacja
12:35 Maciej Rossa: Aplikacje GML dla środowiska na przykładzie GeoSciML i GWML2 – stan aktualny, kierunki rozwoju, zastosowania praktyczne Prezentacja
12:55 – 13:30 Duża przerwa kawowa
13:30 – 14:30 PANEL 3 : GML w geodezji i kartografii
13:30 Krzysztof Borys: Trudności w aktualizacji oprogramowania geodezyjnego wynikające z nowych regulacji prawnych Prezentacja
13:50 Paweł Szmajda,
Jerzy Biegalski:
Aktualizacja mapy zasadniczej z wykorzystaniem GML Prezentacja
14:10 Tomasz Kubik: GML w wolnym oprogramowaniu Prezentacja
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
14:45 PANEL 4 : Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów
15:30 Zakończenie konferencji


Warsztaty GML W PRAKTYCE

Uzupełnieniem konferencji będą warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty problematyki GMLa, aktualnie występujące problemy oraz konkretne rozwiązania komercyjne i darmowe.

Terminy i miejsce warsztatów:

  • Wrocław, 15.04.2013 r.
  • Wrocław, 22.04.2013 r.
  • Wrocław, 26.04.2013 r.
  • Wrocław, 06.05.2013 r.
  • Wrocław, 08-09.05.2013 r. Warsztaty dwudniowe.
  • Wrocław, 10.05.2013 r.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi dodatkowo 320 zł + VAT. Zapisy na warsztaty rozpoczynamy w kwietniu. Liczba miejsc ograniczona. Koszt uczestnictwa w warsztatach dwudniowych wynosi 750 zł+VAT.

Partnerzy
Patronat