Zgłoszenie

Zgłoszenie na warsztaty.

Opłata konferencyjna wynosi 320,00 zł + VAT.

Wpłaty należy dokonać do 10 kwietnia 2013 r., dane do przelewu:
KON-DOR S.C.
ul. Grabiszyńska 241A
53-234 Wrocław
Nr rachunku bankowego: 46 1090 2529 0000 0006 3400 0480

Partnerzy
Patronat